Historie  Bossenwaard

Home

Bossenwaard

Het Project

Documenten

Standpunten

Mijlpalen

Over ons

Sitemap
Site Navigation

Forum

Historie van de Bossenwaard gaat terug tot in de Middeleeuwen

Kaart uit 1550 Na de afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122 werd de Lek een belangrijke vaarroute in Midden-Nederland. Door bedijking van de rivier ontstonden uiterwaarden waarvan de Bossenwaard (op oude kaarten "Bosschewaerd") er een is. Het gebied zo vlak bij Vreeswijk is vaak het toneel geweest van strijd tussen de Heren van Vianen en de Graven van Holland. Nu behoort de Bossenwaard tot de gemeente Nieuwegein en daarmee tot de provincie Utrecht.

De Bossenwaard aan de getijdenrivier
De Lek is, in tegenstelling tot de Nederrijn, nog steeds een getijdenrivier. Het verschil tussen eb en vloed bedraagt ongeveer 1 meter. Door die getijdenwerking heeft het gebied een bijzondere vegetatie zoals wilgenvloedbosjes, rietvelden en rietgorzen. Afzetting van sediment door de eeuwen heen is oorzaak van het ontstaan van steen- en pannenbakkerijen. De laatste daarvan was de N.V. "Stoomsteenfabriek de Lek" op een terrein grenzend aan de Bossenwaard. Deze onderneming sloot in 1973 haar poorten.

Luchtfoto naar het westen

Oude historische grondpatronen behouden
Het grondpatroon van akkers en ontwateringssloten gaat terug tot in de Middeleeuwen. Een oude kaart uit 1550 (zie afbeelding links boven) laat deze gebiedsindeling nog redelijk zien. De luchtfoto naar het westen gemaakt rond 1985 (zie afbeelding rechts), laat dit patroon nog steeds goed herkennen. Bij de inrichting van het gebied zal het Comité zich sterk maken voor het behoud van deze historische indeling.

De oude schipbrug vluchthaven
De vluchthaven voor de oude schipbrug
Een ander object dat grenst aan de Bossenwaard is de huidige jachthaven. Deze haven is deels eigendom van Zeilvereniging De Lek en deels van Rijkswaterstaat Oost Nederland, dienstkring Rijn en Lek. Het haventje was een toevluchtsoord voor de scheepjes van de schipbrug bij kruiend ijs in de winter. De schipbrug is aangelegd in de 19e eeuw en heeft dienst gedaan tot 1936. Vanaf dat moment tot aan haar verwoesting in 1944 en vanaf haar wederopbouw in 1948 heeft de oude boogbrug bij Vianen de taak van de schipbrug overgenomen. Deze oude brug en de nieuwe, thans fungerende bruggen doorsnijden de oorspronkelijke Bossenwaard gedeeltelijk.

Reageren?
Wilt u heel direct reageren richting het comité buiten het forum om?
   © 2009    Comité  Bossenwaard   //    disclaimer